Algemene voorwaarden

Praktijk: Healing en groei, dier & mens

Behandelaar: Nicole Kramer, NLP practioner, Magnetiseur, Reiki Master, Hypnotherapeut Den Bosch

Cliënt: de persoon, die een hulpvraag heeft en die Nicole Kramer, Energetisch therapeut opdracht geeft tot behandeling.

Onder cliënt wordt tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

 

De behandelaar is aangesloten bij de de beroepsorganisatie CAT.

Collectieve Alternative Therapeuten. 

En bij de WKKGZ geschilleninstantie GAT.

Gescillen Alternative Therapeuten.

 

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachttrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternative Therapeuten (GAT),

GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz-geschillencommissie.

Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://www.gatgeschillen.nl/geschillen-en-tuchtreglement/

 

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Voor meer informatie zie: https://www.gatgeschillen.nl/beroepscode/

 

Hieronder vindt je de link naar de behandelovereenkomst indien je bij mij een afspraak maakt ga je hiermee akkoord.

https://kwaliteitspraktijk.nl/ecd_files/forms/behandelovereenkomstkwaliteitspraktijk.nl.pdf

 

 

           

 

Healing en groei, mens en dier, behandeld gegevens van jou, conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Jouw naam
 • Jouw adres
 • Jouw geslacht
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw e mail adres
 • Jouw bankrekeningnummer

 

Met welk doel bewaar ik jou persoonsgegevens:

 • Om je te kunnen bellen of mailen indien dit noodzakelijk is om
 • mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om een afspraak in te plannen.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben zoals, de belastingaangifte.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk, dat ik als jouw behandelend

therapeut, een dossier aan leg, dit is ook wettelijk verplicht van de WGBO.

Jouw dossier bevat aantekeningen van de uitgevoerde behandelingen en de

gezondheidstoestand. Indien noodzakelijk voor jouw behandeling kan ik 

ook de opgevraagde gegevens van een andere zorgverlener toevoegen,

alleen met jouw toestemming.

 

Hoe beveilig ik uw gegevens:

 • Ik doe er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies,
 • vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonijke gegevens
 • door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te
 • maken hebben, er niet bij. Ik doe dit door middel van de volgende maatregelen:
 • Ik heb een electronisch cliënten dossier waar alleen ik de bevoegdheid van heb
 • om in te loggen.
 • Indien iemand anders jouw dossier wil inzien gaat dit alleen met toestemming van
 • de cliënt en mijzelf.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

 

Bewaartermijn:

Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan dat ik ze nodig heb voor de doelen

die ik eerder omschreef. De WGBO vereist dat jouw gegevens wettelijk 15 jaar

bewaard bijven.

 

De gegevens van uw dossier kunnen ook nog om de volgende doeleinden gebruikt

worden:

 • Om andere zorgverleners te informern, wanneer bijvoorbeeld de therapie is afgerond of naar een verwijzing naar een andere behandelaar. 

Jouw AGV rechten:

 • Je mag mij vragen om inzage in jouw gegevens.
 • Je mag mij vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens.
 • Je mag mij vragen om een kopie van jouw gegevens.
 • Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
 • Je mag een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Je mag toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd intrekken, vanaf het moment

dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken. 

 

Privacy op de faktuur:

 • Jouw naam, adres en woonplaats.
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld "Magnetiseren".
 • De kosten van de behandeling
 • Het KvK nummer.
 • Het BTW nummer