Paarden coaching

Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is het inzetten van paarden als hulpmddel voor mensen. Hierbij wordt een

beroep gedaan op de natuur van het paard, namelijk het zijn van een vluchtdier en het

leven in een kudde. Als vluchtdier is een paard constant bezig met het screenen van zijn

omgeving. Is er een roofdier in de buurt? En zo ja, heeft die honger of niet?

 

Paarden hebben met hun sterke zintuigen het vermogen om op afstand aan te voelen wat

er in het roofdier omgaat. Als zij merken dat het roofdier op jacht is, gaan ze vluchten. Als

ze merken dat het roofdier verzadigd is, zullen ze gewoon verder gaan met grazen.

 

Als kuddedier zijn ze afhankelijk van hun kuddegenoten. Wie is het meest ervaren paard

en wijst de weg als ze moeten vluchten (leidende merrie)? En wie is het sterkst en kan het

beste verdedigen (hengst)? Los van de rangorde in een kudde, moet ook ieder kuddelid

gezond zijn. Als een paard koliek (buikkramp) heeft, is het niet goed in staat om te vluchten.

De andere leden van de kudde zullen dan proberen om dit zieke dier te helpen. Dat doen

ze door extra bescherming te bieden en spanning over te nemen. Deze spanning laten ze

vervolgens afvloeien door te gapen.

 

Het bijzondere aan paarden is dat ze geen onderscheid maken tussen een mens of een dier.

Zodra ze in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur op

de spanning en uitstraling die dit ‘nieuwe kuddelid’ met zich meedraagt. Als ze opmerken

dat deze persoon ‘koliek’ (buikkramp of buikpijn) heeft, gaan ze proberen om te helpen.

Dit doen ze weer vanuit hun perspectief om samen zo veilig mogelijk te zijn en om te kunnen

vluchten bij mogelijk gevaar.

 

                  We willen allemaal vrede, maar die moet

                  binnen in ons beginnen.

                  Het paard benadrukt en versterkt deze

                  innerlijke strijd in dit opzicht.

 

Paardencoaching is vooral bij het loslaten van spanning die je (onbewust en onbedoeld)

vasthoudt in je lichaam. Dit kan recente spanning zijn van ervaringen die je onlangs hebt

meegemaakt, maar veel vaker is deze spanning al ontstaan in je jeugd en zit het sindsdien

opgeslagen in je lichaam. Latere ervaringen die je spanning hebben opgeleverd komen

daar bovenop. Als de last uiteindelijk te groot wordt, zegt je lichaam ‘stop’. Dit uit zich bijvoorbeeld

in een burn-out of depressie.

 

De invloed van het gezin waarin je bent opgegroeid is onmiskenbaar groot. Toen moest

je ‘overleven’ en heb je een modus gevonden om door te gaan onder de omstandigheden

waarin je je bevond. Dit overlevingsmechanisme installeert zich dan in je hele wezen.

Als je eenmaal volwassen bent, is dit mechanisme vaak nog onbewust actief als oude software,

waardoor je tegen allerlei uitdagingen kunt oplopen.


Ook al vind  je  misschien dat je een fijne jeugd hebt gehad, toch ontwikkelt ieder kind  van

nature een overlevingsmechanisme. Als je bijvoorbeeld heel beschermd bent opgevoed, dan

zal je overlevingsmechanisme waarschijnlijk snakken naar vrijheid. Als je onveilig bent opgegroeid,

dan kun je je wel voorstellen wat je overlevingsmechanisme allemaal voor je gedaan heeft. Zo

verschilt het per persoon wat je nog uit je verleden met je meedraagt.

 

Bij het paard worden opgeslagen spanningen in je lichaam direct weerspiegeld. Het komt

regelmatig voor dat iemand denkt het eigen thema wel te kennen, maar dat een dieper

liggende oorzaak naar boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaar je

ruimte en vrijheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. Dit levert

direct meer rust en ontspanning op.

 

Tijdens de paardencoaching werk ik met het paard en met jou samen, ik stem mij op beide af

en luister naar wat het paard jou te vertellen heeft. Hierbij zal ik naast dat het paard dat

doet jou ook de nodige ondersteuning geven.

 

maak een afspraak 

 

Lieve Nicole,
Al een aantal keren heb je mij behandeld, waarbij naar boven kwam wat op dat moment geheeld kon worden. Ik heb duidelijk ervaren dat je geleid wordt. Jouw behandeling laat eerst aan de oppervlakte komen wat heling of transformatie nodig heeft, vervolgens doorleefde ik dit met jouw rustgevende begeleiding; ook kan je exact invoelen wat ik daarna nodig had. Waar ik je het meest dankbaar voor ben is de (familie)opstelling met de paarden. Deze weergave van patronen die ik natuurlijk al bijna mijn hele leven heb gehanteerd, gaf mij enorm veel inzichten. Je leerde mij hoe ik deze patronen en overtuigingen mag loslaten omdat ze mij in mijn volwassen leven niet meer dienen. Na de inzichten binnenshuis, brachten we deze letterlijk in de praktijk buiten met de paarden. Nicole, jij voelt en weet exact wat de paarden communiceren. Een hele waardevolle en prachtige sessie waar ik nog vaak aan terugdenk en waar ik je intens dankbaar voor ben.
Lieve groet, Irma